Chính sách thanh toán

Ứng dụng quản lý trường học ClassClap

Tài liệu sau đây cung cấp thông tin điều khoản về chính sách thanh toán của ClassClap. Bạn vui lòng đọc kỹ tài liệu để hiểu các quyền và trách nhiệm của bạn cũng như của chúng tôi.

Khi bạn mua các gói trên ClassClap, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử bất kỳ thông tin quan trọng nào liên quan đến giao dịch mua hàng hoặc tài khoản của bạn.

Việc bảo vệ quyền riêng tư về thông tin tài chính của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những thông tin chúng tôi chia sẻ, những thông tin chúng tôi không chia sẻ và cách chúng tôi giữ an toàn cho thông tin của bạn.

1. Định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách thanh toán này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, hoặc “Của Chúng tôi” trong Thỏa thuận này) là CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VJA PLUS, mã số thuế: 0108702050.
 • Bạn và/hoặc “Người dùng” có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
 • ClassClap” là ứng dụng quản lý lớp học, cập nhật điểm danh, đánh giá tình trạng học tập, trao đổi thông tin giữa phụ huynh và giáo viên, ra đời nhằm giúp kết nối giữa nhà trường – giáo viên và phụ huynh học sinh. ClassClap bao gồm: website: https://classclap.vn, ứng dụng Classclap trên cửa hàng Ứng dụng Apple (Apple App Store) hoặc Cửa hàng Google Play (Google Play Store).
 • Phương thức thanh toán” có nghĩa là phương thức thanh toán hiện tại, hợp lệ, được chấp nhận thông qua cổng thanh toán: VNPay, PayPal, Apple Pay, Google Pay. Phương thức thanh toán có thể được cập nhật và điều chỉnh.
 • Đối tác Cổng thanh toán” là đối tác của Công ty, đóng vai trò trung gian kết nối Công ty với các ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng Ví điện tử để thanh toán Phí Dịch Vụ cho chúng tôi.
 • Dịch vụ và Tiện ích” được hiểu là một/một số hoặc toàn bộ các dịch vụ và tiện ích trong ClassClap mà bạn phải trả phí để sử dụng dịch vụ và tiện ích đó.
 • Phí Dịch Vụ” là phí bạn phải trả khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ và Tiện ích tại classclap theo bảng giá hiện hành.

2. Điều kiện thanh toán

Bạn cam kết khi thực hiện thanh toán Dịch vụ và Tiện ích ClassClap bạn đáp ứng các điều kiện sau:Tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên.

Thẻ/Tài khoản ngân hàng: Bạn là chủ thẻ/tài khoản ngân hàng hoặc bạn được chủ thẻ/tài khoản ngân hàng cho phép sử dụng hoặc sở hữu

3. Lựa chọn Phương thức thanh toán

 • ClassClap cho máy tính (hay phiên bản web): Bạn có thể lựa chọn cổng thanh toán VNPay hoặc Paypal. Trường hợp bạn thanh toán quốc tế thì lựa chọn cổng thanh toán Paypal.
 • ClassClap trên điện thoại (hay phiên bản app): Bạn sẽ thanh toán trực tiếp qua cổng thanh toán qua Apple Pay hoặc Google Pay tương ứng.

4. Thanh toán

Để truy cập và được cấp quyền sử dụng các Dịch vụ và Tiện ích tại ClassClap, bạn phải ủy quyền cho ClassClap (và Đối tác Cổng thanh toán của chúng tôi) tính toàn bộ Phí Dịch Vụ bạn phải trả tương ứng theo nhu cầu sử dụng của bạn và phí thông qua Phương thức thanh toán bạn lựa chọn để thực hiện giao dịch. Bạn thừa nhận và cam kết bạn có quyền hợp pháp để sử dụng Phương thức thanh toán đó và và tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi (hoặc Đối tác Cổng thanh toán của chúng tôi) là chính xác, hiện hành và đầy đủ. Bạn cũng cho phép chúng tôi thu thập và lưu trữ Phương thức thanh toán đó, cùng với các thông tin giao dịch liên quan khác để phục vụ cho việc thanh toán. Bạn cũng ủy quyền cho chúng tôi thu thập và lưu trữ Phương thức thanh toán đó, cùng với các thông tin giao dịch có liên quan khác, tuy nhiên, tuy nhiên ClassClap sẽ không lưu trữ trực tiếp bất kỳ số tài khoản thẻ tín dụng nào.

5. Gia hạn

 • Dịch vụ và Tiện ích có thể bao gồm các khoản thanh toán định kỳ tự động cho các khoản Phí Dịch Vụ bạn đã đăng ký (“Dịch vụ Đăng ký”). Nếu bạn kích hoạt Dịch vụ Đăng ký, bạn và chúng tôi đều hiểu rằng bạn ủy quyền cho ClassClap tính phí định kỳ, trên cơ sở tiếp tục và cho đến khi hủy thanh toán định kỳ hoặc tài khoản của bạn, tất cả số tiền tích lũy vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán cho số tiền tích lũy của bạn không thể chi trả.

Kỳ thanh toán (T) được tính từ ngày bạn thanh toán đầu tiên đến ngày kết thúc tương ứng theo thời hạn bạn trả Phí Dịch Vụ đã đăng ký. Kỳ thanh toán tiếp theo (T+1) sẽ tự động gia hạn và tính phí vào ngày đầu tiên của kỳ thanh toán đó.

 • ClassClap sẽ thông báo cho Người dùng về bất kỳ sự tăng giá hoặc thay đổi nào đối với Dịch vụ Đăng ký (thông báo đó có thể thông qua bất kỳ phương tiện hợp lý nào như web www.classclap.vn và/hoặc các trang mạng xã hội: Fanpage, Facebook, Zalo, Email, SMS) Nếu bạn không muốn chấp nhận thay đổi giá, bạn có thể hủy Dịch vụ Đăng ký của mình theo hướng dẫn. Nếu bạn không hủy Dịch vụ Đăng ký của mình sau khi thay đổi giá có hiệu lực và trước khi bắt đầu thời gian đăng ký mới, Dịch vụ Đăng ký của bạn sẽ được gia hạn với giá có hiệu lực tại thời điểm gia hạn mà bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào, và bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí Phương thức thanh toán của bạn cho những khoản tiền này. Đăng ký sẽ tiếp tục trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký của mình hoặc chúng tôi chấm dứt nó.

6. Hủy bỏ Gia hạn

Bạn phải hủy Dịch vụ Đăng ký của mình trước khi gia hạn để tránh bị tính Phí Dịch vụ Đăng Ký định kỳ tiếp theo vào tài khoản của bạn. Bạn có thể hủy Dịch vụ Đăng ký, bao gồm hủy gia hạn tự động, bằng cách làm theo các hướng dẫn. Nếu bạn hủy Dịch vụ Đăng ký hoặc Dịch Vụ và Tiện ích, bạn vẫn có thể sử dụng nó trong khoảng thời gian mà bạn đã thanh toán cho nó.

7. Cập nhật thông tin Thanh toán

Bạn chịu trách nhiệm cập nhật các chi tiết thanh toán và Phương thức thanh toán của mình bằng cách thay đổi các chi tiết trong cài đặt tài khoản của mình. Khi chi tiết của bạn thay đổi hoặc sắp hết hạn, chúng tôi có thể lấy hoặc nhận từ khoản thanh toán của bạn với điều kiện là chi tiết thanh toán được cập nhật bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã xác minh thẻ (CVV/CVC hoặc tương đương). Điều này cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ Đăng ký hoặc Dịch vụ và Tiện ích. Bạn ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục tính phí Phương thức thanh toán bạn đã chọn bằng cách sử dụng thông tin được cập nhật.

8. Chia sẻ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào cũng như thông tin lập hóa đơn và thanh toán có liên quan mà bạn cung cấp trong quá trình mua Dịch vụ và Tiện ích có thể được chia sẻ với (các) bộ xử lý thanh toán của ClassClap cho mục đích duy nhất là xử lý giao dịch. 

9. Miễn trừ trách nhiệm

Nếu thanh toán bằng thẻ ghi nợ và giao dịch của bạn dẫn đến một khoản thấu chi hoặc khoản phí khác từ ngân hàng của bạn, trong trường hợp này, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về khoản phí đó, chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp này. Nếu Phương thức thanh toán của bạn không thành công hoặc tài khoản của bạn quá hạn, (i) bạn đồng ý thanh toán tất cả số tiền đến hạn trên tài khoản của mình theo yêu cầu, (ii) ClassClap có thể thu các khoản phí còn nợ bằng cách sử dụng các cơ chế thu nợ khác (điều này có thể sẽ bị tính phí các phương thức thanh toán khác trong hồ sơ với chúng tôi), (iii) ClassClap bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn với ClassClap, bao gồm cả việc xóa tài khoản của bạn khỏi ClassClap. Bạn chịu trách nhiệm và đồng ý bồi hoàn cho ClassClap và tất cả các chế tài, khiếu nại, phí, tiền phạt, hình phạt và trách nhiệm pháp lý khác mà chúng tôi phải chịu từ hành vi của bạn gây ra hoặc phát sinh từ các khoản thanh toán mà bạn đã ủy quyền hoặc đã được chấp nhận.

10. Xử lý xử cố

Trường hợp giao dịch thanh toán của bạn thất bại, chúng tôi sẽ thông báo lỗi cho bạn, trường hợp xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc bị gián đoạn đường truyền chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp giao dịch của bạn thất bại nhưng bạn vẫn bị thông báo trừ tiền, chúng tôi sẽ xử lý hoàn trả lại tiền trong thời hạn 14 ngày làm việc. Nếu hết thời hạn trên, bạn vẫn không nhận được tiền hoàn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được xử lý kịp thời thông qua hình thức email support@classclap.vn hoặc hotline: 096.141.0108

11. Quyền của ClassClap

Chúng tôi bảo lưu quyền, có hoặc không có thông báo trước, giới hạn số lượng có sẵn hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ và Tiện ích; để nâng cấp, cải tiến, điều chỉnh các Dịch vụ và Tiện ích cho bất kỳ phiếu giảm giá, mã phiếu giảm giá, mã khuyến mại hoặc các khuyến mãi tương tự khác.

Chúng tôi có thể hủy bất kỳ giao dịch nào hoặc trì hoãn thanh toán trong một khoảng thời gian hoặc các công cụ hỗ trợ/tài trợ cho giao dịch hoặc hạn chế giao dịch của bạn nếu chúng tôi tin rằng giao dịch đó vi phạm các Điều khoản về Chính Sách Thanh Toán này hoặc bất kỳ Điều khoản nào bạn đồng ý, cam kết với chúng tôi hoặc được đăng tải công khai tại ClassClap hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy có thể ngăn ngừa tổn thất tài chính.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập, sử dụng Dịch vụ và Tiện ích của bạn đến khi bạn chấm dứt hành vi vi phạm và/hoặc khắc phục hậu quả theo yêu cầu của chúng tôi. Trường hợp bạn không chấm dứt hành vi và/hoặc không/khắc phục không đúng yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có quyền xóa bỏ/chấm dứt tài khoản của bạn.

Chúng tôi có quyền xóa bỏ/chấm dứt tài khoản của bạn và không hoàn trả lại Phí Dịch Vụ bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng do hành vi vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản nào tại ClassClap.

12. Cam kết bảo mật

Các thông tin bạn cung cấp hoặc dữ liệu chúng tôi (Đối tác Cổng thanh toán) thu được liên quan tới việc thanh toán của bạn, chúng tôi (Đối tác Cổng thanh toán) chỉ sử dụng vào mục đích thanh toán, không lưu trữ, sử dụng cho mục đích nào khác.

 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của ClassClap áp dụng với bạn: ClassClap không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ Người Dùng mà toàn bộ đã được mã hóa bởi Đối tác Cổng thanh toán. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối tác Cổng thanh toán
 • Đối tác Cổng thanh toán đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như:

+ VNPAY sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI DSS, SSL, v.v. nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lộ lọt, lợi dụng, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. VNPAY cam kết bảo mật một cách tối đa dữ liệu cá nhân của Quý khách.

+ Thông tin tài chính của Người Dùng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer)[WU1] [92] .

+ Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

+ Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

+ Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

+ Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

(Lưu ý: Các chính sách bảo mật trên có thể được điều chỉnh, bổ sung bởi nhà cung cấp/Đối tác Cổng thanh toán).

13. Sửa đổi, bổ sung

Chúng tôi có thể cập nhật, sửa đổi Phương thức thanh toán bất kỳ lúc nào. Các bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức ngoại trừ đối với Người Dùng hiện tại, các bản sửa đổi quan trọng sẽ được chúng tôi thông báo hoặc đăng tải tại hệ thống ClassClap và có hiệu lực kể từ ngày được ấn định tại thông báo. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn chấp nhận Chính Sách Thanh Toán đã sửa đổi để tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Tiện ích. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản đã sửa đổi, có thể bạn sẽ bị hạn chế Dịch vụ và Tiện ích và/hoặc khả năng thanh toán. Các tranh chấp phát sinh theo các Điều khoản về Chính Sách Thanh Toán sẽ được giải quyết theo phiên bản của các Điều khoản về Chính Sách Thanh Toán này tại thời điểm phát sinh tranh chấp.

14. Giải quyết tranh chấp

Mọi phát sinh phát sinh tại Điều khoản Chính Sách Thanh Toán này sẽ được giải quyết theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nếu có sự xung đột giữa bất kỳ phiên bản dịch nào tại Chính Sách Thanh Toán, ngôn ngữ bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.