ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ LỚP HỌC CLASSCLAP

Các điều khoản này là quan trọng. Xin hãy đọc kỹ vì các điều khoản này đề cập đến những vấn đề như các cam kết của Bạn với chúng tôi và các cam kết của chúng tôi với bạn liên quan đến các Dịch vụ classclap.vn cung cấp. Chúng tôi hiểu rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ của classclap.vn là bạn đã đọc hiểu các điều khoản, cách thức hoạt động, đồng ý các điều khoản của chúng tôi.

Bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Thỏa thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi classclap.vn, phiên bản cập nhật sẽ thay thế các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu.

1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

“ClassClap” là ứng dụng quản lý lớp học, cập nhật điểm danh, đánh giá tình trạng học tập, trao đổi thông tin giữa phụ huynh và giáo viên, ra đời nhằm giúp kết nối giữa nhà trường – giáo viên và phụ huynh học sinh. ClassClap bao gồm: website: https://classclap.vn, ứng dụng Classclap trên cửa hàng Ứng dụng Apple (Apple App Store) hoặc Cửa hàng Google Play (Google Play Store)

“Công ty” và/hoặc “Chúng tôi” trong Thỏa thuận này được hiểu là CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VJA PLUS, địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam.

 “Dịch vụ” là toàn bộ sản phẩm và các dịch vụ mà classclap có thể cung cấp tại hiện tại hoặc tương lai.

“Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.

“Bạn” và/hoặc “Người dùng” có nghĩa là cá nhân/tổ chức truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (nếu có).

“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ nội dung nào có sẵn hoặc xuất hiện trong Dịch Vụ và/hoặc trên Trang Thông Tin Điện Tử Dịch Vụ bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ hình ảnh tĩnh; giọng nói; chuỗi các hình ảnh động nào, cho dù có hoặc không có hiệu ứng; các vi-đê-ô âm nhạc, âm nhạc, lời bài hát, các clip bài hát, các bản ghi âm và ghi hình, văn bản, các bài báo, các tác phẩm biên tập, dữ liệu, thông tin và/hoặc các sản phẩm vật chất hoặc các dịch vụ có thể truy cập thông qua hoặc trên Dịch Vụ.

API” là viết tắt của từ tiếng anh Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng. API là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác, cung cấp khả năng truy xuất đến một tập các hàm hay dùng và từ đó có thể trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

Classclap cung cấp Dịch Vụ theo các “Điều Khoản Sử Dụng Dịch vụ” (sau đây được gọi tắt là”ĐKSD”). Việc bạn truy cập và đăng ký sử dụng bằng bất cứ phương tiện (máy tính, máy tính bảng,  điện thoại, thiết bị kết nối internet,…) các dịch vụ của classclap.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với tất cả các điều kiện và điều khoản của Thỏa thuận sử dụng này. Chúng tôi tuyên bố bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh ĐKSDDV theo quyết định của mình theo từng thời điểm mà không cần thông báo cho Người dùng. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên Website về những thay đổi, bổ sung đó. Chúng tôi hiểu rằng nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi ĐKSDDV được cập nhật, việc đó có nghĩa là Người dùng đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ chặt chẽ các nội dung đã cập nhật.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, thì bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc các điều khoản này và đồng ý cho bạn. Nếu bạn không yêu cầu hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn không  đồng ý với Thỏa thuận, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ.

3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Để sử dụng website, ứng dụng ClassClap, bạn phải tạo tài khoản để sử dụng.

Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định Ứng dụng ClassClap.

Bạn đảm bảo rằng các thông tin đã cung cấp để sử dụng Ứng dụng là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu (Lưu ý: Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất kì thông tin sai lệch nào ảnh hưởng hoặc làm hạn chế quyền lợi của bạn).

Khi sử dụng ClassClap, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo tài khoản như tên, số điện thoại, địa chỉ email; …
  • Phân quyền người dùng: Giáo viên, phụ huynh, học sinh, nhà trường.
  • Người dùng có thể kết nối với Dịch vụ bằng dịch vụ của bên thứ ba và Người dùng cho phép chúng tôi truy cập, lưu trữ và sử dụng thông tin của Người dùng từ dịch vụ đó theo sự cho phép của dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đăng nhập như email, tên,… để xác thực tài khoản cho bạn. Các thông tin chúng tôi thu thập vì các mục đích sử dụng nêu trong chính sách này. Người dùng cần lưu ý chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về dịch vụ đó.

Mỗi Tài khoản trong Dịch vụ chỉ dành cho Người dùng sử dụng. Người dùng không được chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào mượn Tài khoản của họ cũng như Tài khoản của họ không được bất kỳ bên thứ ba nào thừa kế.

4. QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng ClassClap và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng sẽ không bao gồm các hành vi sau đây (ngoại trừ có sự đồng ý bằng văn bản của ClassClap):

Chuyển giao, cấp lại quyền, tiết lộ, các hình thức chuyển giao khác hoặc bán phần mềm hoặc toàn bộ Ứng dụng ClassClap cho bất kì bên thứ ba nào khác;

Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản khác trên cơ sở của phiên bản này;

Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng ClassClap hoặc nội dung Ứng dụng ClassClap;

Sử dụng Ứng dụng ClassClap để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ một tổ chức, cá nhân khác;

Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng dụng ClassClap, xây dựng trang nhân bản (trang nhân bản là trang được tạo ra nhiều bản giống nhau trên cơ sở bản gốc) để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;

Sử dụng Ứng dụng ClassClap để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Sử dụng Ứng dụng ClassClap để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;

Sử dụng Ứng dụng ClassClap hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi ClassClap trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

Sử dụng Ứng dụng ClassClap để thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại cho hệ thống an ninh mạng của ClassClap, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

Các hình thức vi phạm khác làm gây phương hại tới ClassClap và/hoặc Người dùng khác.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Công ty cổ phần Phần mềm VJA Plus. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công ty và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Công ty.

Bạn thừa nhận rằng tất cả các dữ liệu, nội dung, tài liệu, hình ảnh,… trong Ứng dụng đều thuộc về chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi, rằng bạn chỉ có quyền quyền sử dụng từng tài liệu đó theo các Điều khoản này và không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức thương mại nào.

Bạn thừa nhận rằng bạn không có quyền truy cập vào Ứng dụng ở dạng mã nguồn.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

Quyền riêng tư của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi rất cẩn thận để giới hạn những gì chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó, đồng thời cho phép bạn hiểu các chính sách của chúng tôi. Để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi sử dụng, xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Ngoài ra, để tăng mức độ bảo mật và giúp người dùng trải nghiệm ClassClap an toàn, chúng tôi đã sử dụng Lớp cổng bảo mật (SSL) và đã được tổ GlobalSign cấp Chứng chỉ SSL (để hiểu rõ hơn bạn vui lòng ấn vào biểu tưởng “ổ khóa SSL” Secure Global sign by GMO).

7. TRUY CẬP THÔNG TIN

7.1. Đối với Người dùng:

Bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi nắm giữ. Trong phạm vi cho phép.

Trường hợp, bạn muốn xem xét, sửa chữa, cập nhật, ngăn chặn, xóa hoặc giới hạn việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được cung cấp trước đó để sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phần “Liên hệ” bên dưới, nêu rõ tên, chi tiết thông tin của bạn và yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xem xét, tôn trọng yêu cầu của các bạn trừ khi trường dữ liệu đó buộc phải lưu giữ

7.2. Đối với ClassClap:

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng hệ thống API để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ, (2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty Cổ phần Phần mềm VJA Plus về việc truy cập này.

Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi ClassClap: khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

8. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Thời hạn của thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày bạn đồng ý sử dụng dịch vụ đến khi tài khoản của bạn đóng lại.

Các trường hợp chấm dứt:

  • Bạn có quyền xóa Tài khoản của mình hoặc hủy việc sử dụng Dịch vụ bằng cách gỡ cài đặt và/hoặc không truy cập ClassClap nữa vào bất kỳ thời điểm nào
  • Một số Người dùng nhất định (ví dụ: phụ huynh, Nhân viên nhà trường) có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@classclap.com.

Lưu ý: Đối với tổ chức, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định trước khi nhân viên của Trường có thể chấm dứt tài khoản của họ và/hoặc của bạn.

Với tư cách là cha mẹ, nếu bạn đã tạo tài khoản của con mình (hoặc con bạn không sử dụng Dịch vụ ở trường), bạn cũng có thể chấm dứt tài khoản của con mình theo cách tương tự, mặc dù chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn (chẳng hạn như yêu cầu bạn gửi yêu cầu chúng tôi từ cùng một địa chỉ email bạn đã sử dụng để cung cấp sự đồng ý của bạn để kích hoạt tài khoản sinh viên ban đầu). Phụ huynh của những học sinh có tài khoản được tạo (hoặc được hướng dẫn sử dụng bởi giáo viên của con bạn trong trường) trước tiên sẽ cần liên hệ với trường của con bạn để yêu cầu chấm dứt.

  • ClassClap có thể xóa một Tài khoản Người dùng nếu Người dùng đã/đang vi phạm ĐKSDDV này, hoặc nếu tính chất hay chất lượng của Dịch vụ bị gây nguy hiểm bởi hành vi của Người dùng.

ClassClap bảo lưu quyền xóa bất kỳ Tài khoản nào không hoạt động trong thời gian một năm trở lên

Nếu Người dùng xóa Tài khoản của mình, hoặc nếu Công ty đã xóa Tài khoản Người dùng theo DKSDDV này, quyền sử dụng Dịch vụ của Người dùng sẽ hết hiệu lực ngay lập tức. Không thể truy xuất Tài khoản đã xóa ngay cả khi Người dùng vô tình xóa Tài khoản, và Công ty yêu cầu Người dùng phải biết điều này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các hành vi đó, bao gồm cả việc mất thông tin liên quan đến tài khoản của bạn.

9. XỬ LÝ VI PHẠM

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này, ClassClap có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm.

Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm của bạn chưa đến mức độ nghiêm trọng, chúng tôi sẽ tạm ngừng Tài khoản của bạn và thông báo để bạn sửa chữa, khắc phục hậu quả. Trong thời hạn quy định bạn không khắc phục được lỗi chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa Tài khoản của bạn.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, ClassClap và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

10. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ khiếu nại, hành động, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào (bao gồm cả chi phí pháp lý và các chi phí khác, chẳng hạn như phí luật sư) do chúng tôi phải chịu một cách hợp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm các ĐKSDDV. Chúng tôi có quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào do bên thứ ba đưa ra liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý hỗ trợ và hợp tác với chúng tôi liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào như vậy.

11. SỰ KIỆN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các DKSDDV này gây ra bởi bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi như lỗi của mạng viễn thông,…

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc Tài khoản của Người dùng đăng tải các thông tin, nguồn thông tin không chính thống, các thông tin chống phá nhà nước, trái thuần phong mỹ tục, trái quy định pháp luật.

Những ĐKSDDV này không áp dụng trong các trường hợp bất khả kháng như: Công ty ngừng hoạt động hoặc nộp hồ sơ phá sản tại thời điểm đó. Công ty có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng tất cả các tài khoản và giấy phép của Người dùng có hoặc không có thông báo cho bạn và không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn. Chúng tôi tin rằng bạn (hoặc trường học của bạn nếu có) sở hữu dữ liệu của bạn và việc duy trì quyền truy cập vào dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng Dịch vụ (chẳng hạn như nếu chúng tôi đã ngừng kinh doanh), nếu có thể, chúng tôi sẽ thông báo trước và bạn có thể lấy thông tin từ ClassClap.

12. CAM KẾT

Công ty Cổ phần Phần mềm VJA Plus sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Công ty Cổ phần Phần mềm VJA Plus hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.