Tags: SARS-CoV-2

Ngày 24 tháng 02 năm 2021

Phụ huynh trường Newton Goldmark hài lòng với ứng dụng quản lý lớp học ClassClap trong lớp học online

Ứng dụng quản lý lớp học ClassClap không chỉ mang lại cho cô trò lớp 2A2 trường Tiểu học Newton Goldmark những trải nghiệm thú vị trong những giờ học online mà còn giúp các phụ huynh theo dõi từng biến đổi nhỏ của con hằng ngày.

Ngày 11 tháng 09 năm 2020

Ứng dụng quản lý học sinh ClassClap – giải pháp khai báo y tế cho lớp học mùa Covid

Ứng dụng quản lý học sinh ClassClap có thể giúp các thầy cô thực hiện công tác khai báo y tế một cách nhanh chóng hơn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó dự đoán như hiện nay.