Tags: phần mềm quản lý học sinh miễn phí

Ngày 15 tháng 04 năm 2021

Xây dựng giáo dục thông minh cùng ClassClap tại Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục Hà Nội

Sự đồng hành của ClassClap với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Sơn Tây đã cho thấy quyết tâm đổi mới, áp dụng Công nghệ thông tin vào công tác giáo dục tại đây.

Ngày 16 tháng 09 năm 2020

Phần mềm quản lý học sinh – Yếu tố cần thiết cho hoạt động của giáo viên chủ nhiệm hiện đại

Với phần mềm quản lý học sinh, công tác chủ nhiệm lớp được đơn giản hóa, công việc của giáo viên cũng được tinh gọn đi nhiều lần.